Werkwijze

  • Mijn pedagogisch werkplan:

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in eigen tempo en op zijn/haar eigen manier.

Kinderen ontwikkelen zichzelf, maar hebben daar wel wat hulp bij nodig. Het belangrijkste is vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Het belangrijkste is dat een kind mag zijn zoals het is; dat er respect is voor de eigenheid van ieder kind.

De rol van mij als gastouder is erop gericht om het kind te ondersteunen, zijn (zelf)vertrouwen te stimuleren en een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving te creëren waarin het kind zich volop kan ontwikkelen.

Ik werk volgens de 3 R-en; rust, regelmaat en reinheid.

We hebben een vast dagritme en ik volg zoveel mogelijk het schema van thuis m.b.t. slaaptijden en voeding.

De kinderen worden gestimuleerd om zelf te spelen, om samen te spelen en om in een groep een activiteit te ondernemen.

We nuttigen de maaltijden zoveel mogelijk gezamenlijk aan tafel. Dit is erg gezellig, maar de kinderen leren zo ook rekening met elkaar te houden en op elkaar te wachten.

We zingen elke dag liedjes aan tafel en er wordt regelmatig voorgelezen.

Ik heb een gezond voedingsbeleid. We eten volkoren brood, drinken water, melk, thee of diksap en we eten gezonde tussendoortjes(elke dag vers fruit, rijstwafels,rozijntjes). Natuurlijk krijgen de kinderen ook af en toe een koekje of bakken we wat lekkers!

Ik hou ook rekening met de wensen van ouders m.b.t. voeding.

       

  • Uw kind krijgt persoonlijke aandacht in huiselijke sfeer, waarbij er aan zijn/haar ontwikkeling wordt gewerkt.
  • De kinderen worden opgevangen in een hygiënische omgeving waar rust, veiligheid, gezelligheid en geborgenheid centraal staat.
  • Ik beschik over een ruime woonkamer waar de kinderen veilig kunnen spelen. Ook heb ik een tuin waar de kinderen kunnen spelen en de omgeving is kindvriendelijk met diverse speeltuinen waar we ook naartoe kunnen gaan. Ook is er een aparte slaapkamer waar de kinderen kunnen slapen.
  • Er is voldoende speelgoed voor elke leeftijd aanwezig. De kinderen krijgen de ruimte om vrij te spelen, maar spelen ook in groepsverband. Op deze manier leren kinderen ook samen te spelen en rekening te houden met elkaar. Ook is er regelmatig de gelegenheid om te knutselen!
  • Er worden individuele afspraken gemaakt omtrent voeding, slapen, bijzonderheden, eventuele allergieën.
  •  Ik werk volgens een vast dagritme wat rust en regelmaat biedt aan de kinderen.
  • Natuurlijk hou ik ook rekening met het ritme van thuis m.b.t. slaaptijden en flestijden.
  • De opvang is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar.

 

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en donderdag van 7:00-18:00